Estás en:Emprego Convocatorias

Convocatorias

  • III Premio provincial á mellor iniciativa empresarial (PEL-EPR PREMIO)
  • PEL CONCELLOS: Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2019
  • PEL CONCELLOS: Axudas á contratación de persoas desempregadas para a prestación de servizos locais imprescindibles

2016

2017

2018

  • PEL CONCELLOS: Programa de socorrismo dirixido a concellos do interior da provincia da Coruña durante o exercicio 2018
  • PEL EMPRENDE: Premio Provincial á Mellor Iniciativa Empresarial

2016

2017

  • PEL EMPRENDE: Axudas ao fomento da iniciativa empresarial entre xóvenes emprendedores para a posta en marcha da súa idea de negocio

2017

 

  • PEL EMPRENDE (INVESTIMENTO)Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables

2018

  • PEL EMPRENDE (ACTIVIDADES): Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial

          2018

  • PEL PEMES: Programa de incentivos á contratación para a creación ou ampliación do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas

2017

2018

 

  • PEL PEMES (MANTEMENTO): Programa de incentivos ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas. 

2018