| PEL
carpintera.jpg
cocineros.jpg
soldadores.jpg
Bannersweb-PELdiputacion.jpg
Bannersweb-PELdiputacion FRU.jpg
Image Slider

linasdeactuaion.png

Para a anualidade 2016 establécense 5 liñas de actuación:

LIÑA 1 PEL – CONCELLOS: Apoio aos concellos da provincia na creación de empregos para a prestación de servizos municipais.

Dotación: 2.980.000€

Finalidade: subvencionar os custos de contratación de traballadores e traballadoras que sexan demandantes de emprego nos distintos concellos e que se contraten expresamente para a realización de traballos necesarios para a prestación de servizos municipais, acordes ás competencias definidas no artigo 25 da Lei de Bases de Réxime Local.

  • Axudas á contratación de persoas desempregadas para a prestación de servizos locais imprescindibles.

 

LIÑA 2 PEL- EMPRENDE: Apoio á creación de empresas no ámbito local.

Dotación: 1.270.000€

Finalidade: dinamizar a actividade empresarial e fortalecer o tecido produtivo a nivel local, apoiando a xóvenes emprendedores na posta en marcha da súa idea de negocio a través de incentivos á inversión en bens inventariables necesarios para a realización da actividade da empresa. Deste xeito, contribuir á posta en marcha de empresas socialmente responsables que convertan á provincia nun territorio máis sostible ecompetitivo que base o seu crecemento na innovación empresarial.

  • Axudas ao fomento da iniciativa empresarial entre xóvenes emprendedores para a posta en marcha da súa idea de negocio
  • Axudas para a promoción dos viveiros de empresa e espacios de traballo (coworking) que dinamicen a actividade empresarial e fortalezan o tecido productivo a nivel local.
  • Proxecto piloto de creación dun espacio de traballo colaborativo (coworking) xestionado pola deputación en colaboración cun concello da provincia.
  • Incentivos á calidade e á innovación da idea empresarial: Premio Provincial á mellor Iniciativa Empresarial.
  • Apoio aos concellos para a prestación de servizos de asesoramento a emprendedores e orientación laboral.

 

LIÑA 3 PEL- PEMES: Apoio ao tecido empresarial para a contratación laboral de persoas en situación de desemprego.

Dotación: 2.000.000€

Finalidade: seguir avanzando no apoio ao tecido empresarial e contribuír á inserción laboral das persoas desempregadas, favorecendo o emprego estable e de calidade a nivel local das persoas traballadoras con maiores dificultades de inserción laboral nun contexto de proximidade.

  • Incentivos á Contratación: axudas para a creación ou ampliación do cadro de persoal de pequenas empresas e microempresas en calquera das modalidades xurídicas existentes.

 

LIÑA 4 PEL- FINANCIACIÓN EUROPEA: Captación de fondos europeos para o desenvolvemento de proxectos na provincia, en especial aqueles que resulten de interese para a xeración de emprego e o crecemento sostible.

Dotación: 400.000€

Finalidade: deseño e presentación de candidaturas ás convocatorias dos distintos programas de financiación da Unión Europea que máis se adecúen ás necesidades de desenvolvemento da provincia e máis concretamente, aos obxectivos do PEL.

 

LIÑA 5 XESTIÓN E COORDINACIÓN: custos de estrutura interna e de funcionamento.

Dotación: 330.000€

Finalidade: sufragar os gastos de estrutura interna para a execución e xestión do plan, así coma dar visibilidade ao mesmo de cara á cidadanía.