| PEL
Páxinas
Novas
carpintera.jpg
cocineros.jpg
soldadores.jpg
Bannersweb-PELdiputacion.jpg
Bannersweb-PELdiputacion FRU.jpg
Image Slider

 

LIÑA 2 PEL-EMPRENDE: Apoio á creación de empresas no ámbito local.

Finalidade: dinamizar a actividade empresarial e fortalecer o tecido produtivo a nivel local, apoiando a xóvenes emprendedores na posta en marcha da súa idea de negocio a través de incentivos á inversión en bens inventariables necesarios para a realización da actividade da empresa. Deste xeito, contribuir á posta en marcha de empresas socialmente responsables que convertan á provincia nun territorio máis sostible ecompetitivo que base o seu crecemento na innovación empresarial.

  • Axudas ao fomento da iniciativa empresarial entre xóvenes emprendedores para a posta en marcha da súa idea de negocio.
  • Axudas para a promoción dos viveiros de empresa e espacios de traballo (coworking) que dinamicen a actividade empresarial e fortalezan o tecido productivo a nivel local.
  • Proxecto piloto de creación dun espacio de traballo colaborativo (coworking) xestionado pola deputación en colaboración cun concello da provincia.
  • Incentivos á calidade e á innovación da idea empresarial: Premio Provincial á mellor Iniciativa Empresarial.
  • Apoio aos concellos para a prestación de servizos de asesoramento a emprendedores e orientación laboral.