Estás en:Emprego Convocatorias

Convocatorias

 

 • PEL EMPRENDE: Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables  (Liña 2.1: PEL-Emprende Investimento 2019)
 • PEL EMPRENDE: Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa  empresarial (Liña 2.6. PEL-Emprende Actividades 2019)
 • PEL PEMES: Axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas e microempresas  (Liña 3.1.PEL-PEMES creación e ampliación 2019)
 • PEL PEMES: Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (Liña 3.2 PEL-PEMES mantemento 2019)

 

 • PEL CONCELLOS: Axudas á contratación de persoas desempregadas para a prestación de servizos locais imprescindibles

2016

2017

2018

2019

 • PEL CONCELLOS: Programa de socorrismo dirixido a concellos do interior da provincia da Coruña durante o exercicio 2018
 • PEL EMPRENDE: Premio Provincial á Mellor Iniciativa Empresarial

Primeira edición (2016)

Segunda edición (2017)

     Terceira edición (2019)

 • PEL EMPRENDE: Axudas ao fomento da iniciativa empresarial entre xóvenes emprendedores para a posta en marcha da súa idea de negocio

2017

 

 • PEL EMPRENDE (INVESTIMENTO)Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables

2018

 • PEL EMPRENDE (ACTIVIDADES): Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial

          2018

 • PEL PEMES: Programa de incentivos á contratación para a creación ou ampliación do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas

2017

2018

 

 • PEL PEMES (MANTEMENTO): Programa de incentivos ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas. 

2018