Estás en:Emprego Novas

O Plan de emprego da Deputación financia a contratación de seis traballadores no Concello de Laxe

O BOP publica hoxe as bases da convocatoria para a selección de seis operarios que se encargarán de realizar tarefas de servizos mínimos municipais.

O Plan de emprego da Deputación financia a contratación de seis traballadores no Concello de Laxe

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica hoxe as bases do proceso selectivo para a contratación de cinco peóns e un oficial de segunda no Concello de Laxe, cuxos custos laborais e de seguridade social asume a Deputación da Coruña a través da liña de apoio aos concellos do Plan de emprego local (PEL-Concellos).

Os cinco peóns seleccionados estarán contratados e realizarán labores de limpeza viaria, acceso a núcleos de poboación e recollida de residuos, entre outras tarefas. No referente ao oficial de segunda realizará tarefas de mantemento e pavimentación de vías públicas.

Para a presentación de solicitudes, os interesados disporán dun prazo de cinco días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Destinado a desempregados/as con dificultades para a integración laboral

Entre os requisitos que deben cumprir os/as aspirantes a estes postos de traballo, figuran ter cumpridos os 16 anos de idade e estar inscritos no Servizo Galego de Colocación como demandantes de emprego.

Así mesmo, a Deputación esixe nas bases do programa que a contratación beneficie especialmente a aqueles colectivos máis afectados polo desemprego: maiores de 45 anos, parados de longa duración, persoas cun grao recoñecido de discapacidade, persoas pertencentes a fogares con todos os seus membros en paro, vítimas de violencia de xénero, persoas en risco de exclusión social ou mulleres, dado que o índice de paro rexistrado entre as mulleres é sensiblemente superior ao dos homes.

Dentro destes colectivos, outorgaranse puntos extra a aquelas persoas que teñan rematado favorablemente programas de capacitación, formación e integración no mundo laboral organizados ou financiados polas administracións públicas.

Máis de 1.000 empregos creados nun ano ao abeiro do PEL-Concellos

Nos dous anos que leva en funcionamento, a liña PEL-Concellos facilitou a inserción laboral de preto de 1.000 coruñeses e coruñesas con especiais dificultades para atopar un posto de traballo. Uns resultados que superan os obxectivos marcados polo goberno provincial que, a través das diferentes liñas do PEL, destinados a concellos, PEME, autónomos e emprendedores, pretende favorecer a creación de máis de 3.000 postos de traballo directos ata 2019.

Páxinas suxeridas