Estás en:Emprego Mellor iniciativa empresarial nova

Mellor iniciativa empresarial nova

*
*

Valoraranse aspectos como a orixinalidade e creatividade do proxecto empresarial, a diferenciación e posicionamento da empresa respecto da competencia e o uso de espazos de coworking.

Valoraranse os investimentos realizados pola empresa en innovación, o desenvolvemento de produtos, servizos e/ou procedementos innovadores.

Valoraranse as medidas implantadas en prol de igualdade, do medio ambiente, as actuacións de voluntariado, de apoio á comunidade e ás ONG, colaboracións altruístas, o uso do galego como lingua vehicular nas súas comunicacións internas e externas e demais medidas que redunden nun beneficio para a sociedade.

Valorarase o vídeo de candidatura [formato horizontal, duración máxima de 3 mins. e resolución mínima de 1.080 píxeles] no que se realice a presentación da empresa, claridade na descrición dos produtos/servizos que oferta, motivación da idea empresarial, motivos polos que a candidatura merece ser gañadora, e demais aspectos destacables da candidtura.

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa candidatura. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.

 Logo_DepPEL_Azul.png ministerio.gif   logo-ue-fondo-social.png

Visítanos en   Chámanos ao 981 080 509, escríbenos a  pel@dacoruna.gal , realiza unha consulta (formulario) ou solicita unha cita presencial X