Estás en:Emprego Liñas Financiamento Europeo Accións e medidas PEL RURINNOVA

Accións e medidas PEL RURINNOVA

1. ACCIÓNS PARA MITIGAR O DECLIVE DEMOGRÁFICO E A CONCENTRACIÓN DA POBOACIÓN EN ZONAS URBANAS

Acción 1.1: Realización dun diagnóstico sobre a idoneidade de creación de novos espazos dentro da "Rede Provincial de Espazos de Traballo" da Deputación da Coruña.

Acción 1.2: Dotación de espazos reservados para persoas mozas dentro da "Rede Provincial de Espazos de Traballo" da Deputación da Coruña

 

2. ACCIÓNS PARA CREAR ESPAZOS DE ENCONTRO DE INNOVACIÓN PARA A MOCIDADE NO TERRITORIO RURAL

Acción 2.1: Organización de encontros a nivel inter-comarcal.

Acción 2.2: Implementación dunha estratexia conxunta entre deputación e concellos para favorecer o asociacionismo xuvenil e a creación de proxectos de autoemprego con capacidade de impacto sobre o desenvolvemento local.

Acción 2.3: Mapeado de espazos dispoñibles en concellos rurais da provincia da Coruña.

 

3. ACCIÓNS PARA INCREMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA Y COLABORATIVA.

Acción 3.1: Creación de programas de mentorización coa persoa moza emprendedora integrada no proxecto PEL-RURINNOVA.

 

4. ACCIÓNS PARA CREAR MECANISMOS PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES LABORAIS EN COLECTIVOS MOZOS EN RISCO DE EXCLUSIÓN.

Acción 4.1: Inclusión de cláusulas sociais nas bases da convocatoria de axudas

Acción 4.2: Difusión ás persoas participantes no proxecto PEL-RURINNOVA sobre outras axudas ao emprendemento.

 

5. ACCIÓNS DE IGUALDADE DE XÉNERO E NON DISCRIMINACIÓN E MEDIDAS DE CONCILIACIÓN.

PEL-RURINNOVA formula como reto non só facilitar ao colectivo de mulleres xoves e rurais o acceso a un emprego en igualdade de condicións, senón tamén reducir os factores estruturais que están actuando como barreiras para o desenvolvemento do emprendemento feminino.

Medidas específicas de Igualdade de Xénero e Non Discriminación:

5.1 Promover e dar maior visibilidade a proxectos sociais e empresariais que teñan como obxectivo axudar aos diversos colectivos desfavorecidos no medio rural e poñer á disposición destes colectivos medidas de conciliación para a asistencia a formación, obradoiros ou actividades que melloren a súa empregabilidade

5.2 Priorizar os proxectos emprendedores que dispoñan de Plans de Igualdade e contemplen medidas de conciliación para o acceso ás axudas incluídas no PEL-RURINNOVA

5.3 Facilitar información sobre os beneficios de elaborar un Plan de Igualdade entre aquelas entidades que non o teñan.

5.4 Impulsar de xeito prioritario o acceso das mulleres en situación de especial vulnerabilidade ao programa de axudas PEL-RURINNOVA

5.5 Promoción da creación de redes de corresponsabilidade nas cargas familiares para facilitar a asistencia das mulleres a accións de formación, actividades laborais e actuacións de xestión do asociacionismo. Con base na "Rede Provincial de Espazos de Traballo" potenciarase a creación dunha rede de apoio formada por todas as persoas participantes para promover a implicación dos homes no co-mantenimiento e organización das tarefas domésticas e familiares.

5.6 Revalorizar o rol da muller no mundo rural ao través dunha exposición itinerante que poña en valor as competencias, esforzos, traballos e logros obtidos polas mulleres do rural da provincia da Coruña, centrándose nas experiencias de mulleres con especial transcendencia na dinamización económica das súas localidades de orixe e/o residencia.

Medidas complementarias:

  • Integración do enfoque de xénero no diagnóstico, deseño, execución e avaliación de todas as accións formuladas.
  • Asegurar o uso da linguaxe inclusiva nos documentos e materiais producidos dentro do PEL-RURINNOVA
  • Uso prioritario das novas tecnoloxías na comunicación coas persoas beneficiarias, asegurando o acceso á información por parte das mulleres sobre accións dirixidas en concreto a elas e á conciliación dende outros organismos.
  • Información sobre centros especializados no coidado de persoas dependentes.

 

 

  Plan de Emprego Local

 Teléfono: 981 080 507

   email: pel@dacoruna.gal

 

 

Deputación.jpg PEL.jpg FSE.jpg LOGO PELEX.png

 Logo_DepPEL_Azul.png ministerio.gif   logo-ue-fondo-social.png

Visítanos en   Chámanos ao 981 080 509, escríbenos a  pel@dacoruna.gal , realiza unha consulta (formulario) ou solicita unha cita presencial X