FAQ

1. ¿QUÉ É AMADEIRA?

O Proxecto AMAdeira – Sustentabilidade da cadea do valor do castiñeiro, é unha nova oportunidade de formación para as persoas, os concellos e as empresas. AMAdeira é un plan de formación profesional: unha ferramenta de procura de emprego para os cidadáns e un instrumento para o fomento de empresas e mercado nos concellos máis despoboados.
É un proxecto cofinanciado pola Fundación Biodiversidade a través do Fondo Social Europeo. Coa colaboración de dúas empresas asturianas: CETEMAS e ASMADERA.

2. ¿EN QUÉ CONSISTE?


AMAdeira formará a persoas desempregadas a través de diferentes cursos para que adquiran as competencias necesarias para obter un emprego verde. Co compromiso de crear, como mínimo, SETE POSTOS DE TRABALLO.
Estes cursos de formación tratarán sobre a xestión de plantacións de castiñeiro sustentables co fin de obter froito, cogomelos e madeira, facilitando o aproveitamento dos recursos forestais para uso social, económico e ambiental.

3. ¿CÓMO SE ARTELLA?

A través de doce cursos de formación – dos cales dez se impartirían en Galicia e dous en Asturias –, de diferente duración e temática, todos relativos á sostibilidade da cadea de valor do castaño.

4. ¿A QUEN VAI DIRIXIDO?

AMAdeira terá 70 BENEFICIARIOS DESEMPREGADOS, entre os que primarán mulleres do rural maiores de 45 anos.

5. ¿TEN CUSTO ALGÚN?

Non, é TOTALMENTE GRATUITO. Trátase dunha "acción gratuíta cofinanciada polo FSE" co obxectivo de "conseguir formación e un emprego de calidade".

6. ¿POR QUÉ O CASTAÑO?

Porque é unha especie autóctona que está en situación de vulnerabilidade por mor da sobreexplotación de plantacións de quenda curta como o piñeiro e eucalipto, o cal, implica unha degradación do chan e perda de biodiversidade.
Ademais o 50% da castaña producida en España provén de Galicia, e debido á súa particularidade goza de Indicación Xeográfica Protexida.

7. ¿ÓNDE SE REALIZA?

Galicia: na comarca de Ortegal e o Concello de Cerdido.
Asturias: na comarca de Cuncas Mineiras.

8. ¿A QUÉ NECESIDADE RESPONDE?

Necesidade social: feminizar ese traballo, dado que é un sector masculinizado e nestas zonas a taxa de paro feminino é moi elevada.
Necesidade ambiental: protexer e xestionar de maneira sustentable as zonas, posto que forman parte da Rede Natura 2000 – LIC Ortigueira-Mera e LIC Cuncas Mineiras –.

9. ¿CON QUÉ INVESTIMENTO?

Cun orzamento total de 129.671,03€. Dos cales, a Deputación de Coruña contribuirá con 20.747,37€, coa colaboración do Fondo Social Europeo, que achegará 103.736,82€ e un financiamento dos colaboradores de 5.186,84€.

 

 

Ministerio.jpg Fundación Biodiversidad.jpgEmpleaverde.jpg  FSE2.jpg  Deputación2.jpg 

 logo_deputacion-transparente.png PEL.png ministerio.gif   logo-ue-fondo-social.png

Visítanos en   Chámanos ao 981 080 509, escríbenos a  pel@dacoruna.gal ou  realiza unha consulta (formulario)X