Obxectivos

Desemprego femenino

No 2016, a Comunidade Autónoma de Galicia presentou unha taxa de paro masculino do 16,5%, e unha taxa superior canto a paro feminino, chegando ao 17,8%. Igualmente, na provincia de Coruña, rexistrouse un 14,5% de paro masculino e un 16,4% de paro feminino, de novo, superior. E no Principado de Asturias, a taxa de paro feminino alcanza o 16,31%.

Existe unha clara problemática en relación ao paro feminino a nivel estatal desde hai décadas, as mulleres nunca chegaron ás porcentaxes de actividade laboral dos homes, xa sexa por falta de oferta laboral, polo contexto social do momento ou por necesidades familiares.  Por todos estes motivos, a Deputación provincial quere incidir na creación de emprego feminino para atallar este problema.

 

Igualdade de oportunidades

Aínda hoxe en día os traballos están sexualizados, algúns están considerados socialmente de mulleres e outros de homes, o que supón unha discriminación para ambos os sexos.

O sector forestal está claramente masculinizado. Hai anos, podería chegar a ter a súa lóxica, pois se consideraba que a muller non tiña a forza suficiente para desempeñar estes labores de maneira manual, e non se dispuña de toda a maquinaria e infraestruturas que existen hoxe en día, pero cos avances tecnolóxicos cos que se dispoñe actualmente esta diferenciación non ten cabida.

Precisamente por esta dificultade engadida das mulleres para acceder a estes sectores foméntase no seo de AMAdeira a formación de mulleres desempregadas para que adquiran as habilidades necesarias para introducirse neste ámbito.

 

Crecemento sostible

O obxectivo principal do Plan de Emprego Local – PEL (2016-2019) – da Deputación de Coruña, é fixar poboación nos concellos e contribuír ao crecemento sostible. A razón de ser de AMAdeira é impulsar a prosperidade, inclusión e cohesión social de maneira sostible a través da  creación e fomento do emprego.

Búscase crear emprego respectando un crecemento sostible, tanto no ámbito económico, social e ambiental, para que ese desenvolvemento poida perdurar no tempo sen vulnerar ás xeracións futuras.

Dentro do Programa Empleaverde, no que proveitaranse as oportunidades reais de crecemento que ofrecen vos sectores económicos vinculados ao medio ambiente, tanto o Fondo Social Europeo como a Fundación Biodiversidade recoñecen a importancia dunha transición cara a unha economía verde e eficiente no uso de recursos para lograr un crecemento intelixente, integrador e abrigo, sustentable do emprego. Ambos contribúen á creación de empregos de calidade e máis inclusivos. 

Ministerio.jpg Fundación Biodiversidad.jpgEmpleaverde.jpg  FSE2.jpg  Deputación2.jpg 

 Logo_DepPEL_Azul.png ministerio.gif   logo-ue-fondo-social.png

Visítanos en   Chámanos ao 981 080 509, escríbenos a  pel@dacoruna.gal , realiza unha consulta (formulario) ou solicita unha cita presencial X